Vitajte na webovej stránke ponuky Orange Ambition 2016.
Táto stránka poskytuje všetky potrebné informácie v 3 častiach a umožní vám ponuku pochopiť, zamyslieť sa a prípadne akcie upísať.
12. máj 2016
Orange Ambition 2016:
Bilancia upisovania
Lehota na zrušenie rezervácie (upisovanie) uplynula 2. mája 2016. Viac ako 45 000 osôb z 29 zúčastnených krajín sa rozhodlo upísať 11,2 milióna akcií v rámci...
Čítajte viac Ďalšie informácie
9.–24. marec 2016
Obdobie na
rezervovanie
26. apríl 2016
Oznámenie ceny
upisovania
28. apríl – 2. máj 2016
Obdobie na
upisovanie/odstúpenie
od zmluvy
31. máj 2016
Dodanie
akcií
7. jún 2016
Oznámenie o transakcii
zverejnenéna webovej
stránke Amundi
Informácie a dokumenty poskytnuté v rámci tejto ponuky nákupu akcií Orange nepredstavujú finančné alebo investičné poradenstvo Orange alebo dcérskych spoločností.
Vaše rozhodnutie využiť alebo nevyužiť túto ponuku je individuálne, dobrovoľné a uvážené a ako každá investícia do akcií zohľadní riziko spojené s vývojom hodnoty akcií Orange.